Từ khóa: Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ GOLD MINERAL BẮC KẠN – 4700275744

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ GOLD MINERAL BẮC KẠN – 4700275744

THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ GOLD MINERAL BẮC KẠN Thông tin chi tiết (Tên, Địa chỉ, Mã, Web ,Điện thoại, Tên người đại diện pháp luật…) về đơn vị công ty doanh nghiệp như sau: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ GOLD MINERAL BẮC KẠN Loại

HỢP TÁC XÃ NAM THỊNH – 4700275984

HỢP TÁC XÃ NAM THỊNH – 4700275984

THÔNG TIN HỢP TÁC XÃ NAM THỊNH Thông tin chi tiết (Tên, Địa chỉ, Mã, Web ,Điện thoại, Tên người đại diện pháp luật…) về đơn vị công ty doanh nghiệp như sau: HỢP TÁC XÃ NAM THỊNH Loại hình hoạt động: Hợp tác xã Mã số thuế (MST): 4700275984 Địa chỉ (Address): Bản Sáng,

HỢP TÁC XÃ NAM THỊNH – 4700275984

HỢP TÁC XÃ NAM THỊNH – 4700275984

THÔNG TIN HỢP TÁC XÃ NAM THỊNH Thông tin chi tiết (Tên, Địa chỉ, Mã, Web ,Điện thoại, Tên người đại diện pháp luật…) về đơn vị công ty doanh nghiệp như sau: HỢP TÁC XÃ NAM THỊNH Loại hình hoạt động: Hợp tác xã Mã số thuế (MST): 4700275984 Địa chỉ (Address): Bản Sáng,

CÔNG AN HUYỆN CHỢ MỚI – 4700277011

CÔNG AN HUYỆN CHỢ MỚI – 4700277011

THÔNG TIN CÔNG AN HUYỆN CHỢ MỚI Thông tin chi tiết (Tên, Địa chỉ, Mã, Web ,Điện thoại, Tên người đại diện pháp luật…) về đơn vị công ty doanh nghiệp như sau: CÔNG AN HUYỆN CHỢ MỚI Mã số thuế (MST): 4700277011 Địa chỉ (Address): Tổ 7, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới,

HỢP TÁC XÃ NHẤT THIỆN – 4700276378

HỢP TÁC XÃ NHẤT THIỆN – 4700276378

THÔNG TIN HỢP TÁC XÃ NHẤT THIỆN Thông tin chi tiết (Tên, Địa chỉ, Mã, Web ,Điện thoại, Tên người đại diện pháp luật…) về đơn vị công ty doanh nghiệp như sau: HỢP TÁC XÃ NHẤT THIỆN Loại hình hoạt động: Hợp tác xã Mã số thuế (MST): 4700276378 Địa chỉ (Address): Tổ 11C,

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ GIA HƯNG – 4700276258

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ GIA HƯNG – 4700276258

THÔNG TIN HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ GIA HƯNG Thông tin chi tiết (Tên, Địa chỉ, Mã, Web ,Điện thoại, Tên người đại diện pháp luật…) về đơn vị công ty doanh nghiệp như sau: HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ GIA HƯNG Loại hình hoạt động: Hợp tác xã Mã số thuế (MST):

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRE VIỆT NAM – 4700277131

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRE VIỆT NAM – 4700277131

THÔNG TIN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRE VIỆT NAM Thông tin chi tiết (Tên, Địa chỉ, Mã, Web ,Điện thoại, Tên người đại diện pháp luật…) về đơn vị công ty doanh nghiệp như sau: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRE VIỆT

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ XÂY DỰNG KTV – 4700277283

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ XÂY DỰNG KTV – 4700277283

THÔNG TIN CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ XÂY DỰNG KTV Thông tin chi tiết (Tên, Địa chỉ, Mã, Web ,Điện thoại, Tên người đại diện pháp luật…) về đơn vị công ty doanh nghiệp như sau: CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ XÂY DỰNG KTV Loại hình hoạt động: Công

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THƠM GARDEN – 4700276427

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THƠM GARDEN – 4700276427

THÔNG TIN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THƠM GARDEN Thông tin chi tiết (Tên, Địa chỉ, Mã, Web ,Điện thoại, Tên người đại diện pháp luật…) về đơn vị công ty doanh nghiệp như sau: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THƠM GARDEN Loại hình hoạt động: Công ty TNHH