Từ khóa: Xã Gio Sơn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN NHẬT THANH – 3200693396

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN NHẬT THANH – 3200693396

THÔNG TIN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN NHẬT THANH Thông tin chi tiết (Tên, Địa chỉ, Mã, Web ,Điện thoại, Tên người đại diện pháp luật…) về đơn vị công ty doanh nghiệp như sau: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN NHẬT THANH Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã